برچسب ها : عباس عبدی

به نظر میرسد آمریکا که امروز در صدر کشورهای ویروسی شده قرار دارد و نظام بهداشت و سلامت آن ناکارآمدی خود را فریاد میزند نیازمند آن است تا دیگران را مقصر مشکلات داخلی خود …

عبدی معتقد است سخنگوی وزارت بهداشت نمی تواند به این راحتی در زمانه ای که سیاست خارجی ایران نزدیکی با چین است به انتقاد از چینی ها برخیزد، هرچند که تاکید می کند که روابط ایران و چین اکنون متوازن نیست. عبدی همچنین معتقد است که فرافکنی مسئولیت یکی از ریشه های حمله به چینی ها است. متن این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

نمایش اسلاید آخرین خبرها

سیاست

ویدئو ماه

تصویر روز

Tehran

Fair
رطوبت 27
باد : 8.05 ک /ساعت
16 F
12 19
24 Mar 2016
14 22
25 Mar 2016