برچسب ها : اصلاح طلبان

اصلاح طلبان در حالی که با سکوت تمام از کنار عملکرد ضعیف فراکسیون امید در مجلس دهم می گذشتند حالا پروپاگاندای شدیدی را علیه مجلسی که هنوز روی کار نیامده است، به راه انداخته اند.

رسانه های اصلاح طلب با عدم موقعیت شناسی سعی دارند با کاسبی سیاسی دوقطبی خاصی را به جامعه القا کنند؛ دوقطبی اشتباهی که جای دوست و دشمن را عوض کرده و تحریم های ظالمانه آمریکا را نمی بیند اما سعی می‌کند به کشوری که در بحران کرونا در کنار ایران بوده حمله کند!

نمایش اسلاید آخرین خبرها

سیاست

ویدئو ماه

تصویر روز

Tehran

Fair
رطوبت 27
باد : 8.05 ک /ساعت
16 F
12 19
24 Mar 2016
14 22
25 Mar 2016